See all products in showcase
ส่งอีเมลถึงซัพพลายเออร์นี้
การประกันการซื้อขาย
จีน | บริษัทจัดจำหน่าย
การประเมินผู้จัดจำหน่าย:
251 ธุรกรรม 330,000+
ธุรกรรมของผู้จัดจำหน่ายที่ดำเนินการผ่าน Alibaba.com ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
ซัพพลายเออร์นี้สนับสนุนการประกันการซื้อขาย - บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายที่ให้ความคุ้มครองการสั่งซื้อของคุณตั้งแต่การชำระเงินไปจนถึงการจัดส่ง
ขีดจำกัดการประกันการซื้อขายของซัพพลายเออร์:
เรียนรู้เพิ่มเติม

Telephone:

0086-532-82812277

Mobile Phone:

0086-18653287002

Fax: 0086-532-82812299

Address: No. 237, Wannianquan Road, Qingdao, Shandong, China

Zip: 266199